اطلاعات نشانی

تهران، شهر قدس، جاده شهریار ـ کرج، منطقه صنعتی هفت جوی،

خیابان روشن صنعت(بلوار دامداران)، پلاک ۱۰۰

    کد پستی : 3751311457

5 ـ 46893803 (21)98+

2401 336 903 98+

واحد تدارکات :  46893532 (21)98+

8540 781 933 98+

46892203 (21)98+

info@rowshansanaatco.com

فرم ارتباط با ما

  • 8 + 87 =
    Cresta Help Chat
    Send via WhatsApp