فولاد سرمد ابرکوه

فولاد سرمد ابرکوه

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده

  • ساخت شاهین جرثقیل 20 تن