تجهیزات ریخته گری CO2 روات المغرب عراق

تجهیزات ریخته گری  CO2 روات المغرب عراق

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده

  • 2 دستگاه سیلو ذخیره روزانه ماسه بالای میکسرها هرکدام با ظرفیت 10 تن
  • 2 دستگاه میکسر مداوم جهت ماسه نو و ماسه برگشتی با ظرفیت 3.5 تن
  • 2 دستگاه بگ فیلتر بالای سیلو از نوع Air Jet
  • 2 عدد دریچه انفجار
  • 2 دستگاه پاتیل سرریز و تی پات هر کدام با وزن 700 کیلوگرم
  • 1 دستگاه گرمکن پاتیل با ظرفیت حرارتی 150.000 کیلو کالری در ساعت
  • 3 دستگاه شوت پنوماتیکی ماسه نو 3.5 تن
  • خط انتقال ماسه نو شامل لوله مانسمان ، زانوی کروی ، زانو دوردار