ذوب آهن پاسارگاد

ذوب آهن پاسارگاد

طراحی، تأمین مواد، ساخت تجهیزات ذوب ریزی

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده

  • محفظه احتراق کوره گردان
  • بگ فیلتر (سیستم تهویه)
  • شوت دو راهه پنوماتیکی
  • شاهین حمل پاتیل 250 تن
  • جرثقیل 10 تن