سهند سیلیس تبریز

طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
  • 4 دستگاه آسیاب رادمیل هر کدام به وزن 33 تن
  • 8 دستگاه هیدروکلاسیفایر از نوع تک سلول
  • 4 دستگاه اتریشن اسکرابر دو سلول
  • 8 دستگاه هیدروسیکلون 450