معیار صنعت خاورمیانه

معیار صنعت خاورمیانه

تهیه نقشه شاپ ، تامین مواد ، ساخت 1500 تن استراکچر نوار نقاله

پروژه:
کنسانتره سنگ آهن سنگان

ظرفیت :
5 میلیون تن درسال

نوع محصول:
نوارنقاله

طول نوارنقاله ها :
1/5 کیلومتر

کمپانی اصلی:
فولاد مبارکه

سال اجرا :
1397-1396