پاتیل نورد آریان فولاد قزوین

طراحی، تأمین مواد، ساخت پاتیل کف ریز استوپری 7.5 تن نورد آریان فولاد قزوین

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
  • طراحی، ساخت پاتیل کف ریز استوپری 7.5 تن

پروژه:
طراحی، تأمین مواد، ساخت پاتیل کف ریز استوپری 7.5 تن نورد آریان فولاد قزوین

کارفرما:
نورد آریان فولاد قزوین

تعداد:
1 عدد

وزن:
7.5 تن

سال اجرا :
1399