پل جرثقیل سقفی فولاد کاوه جنوب کیش (SKS)

طراحی، تأمین مواد، ساخت پل جرثقیل سقفی فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) به سفارش شرکت GH اسپانیا

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
  • طراحی، ساخت پل جرثقیل سقفی 20 تن

پروژه:
طراحی، تأمین مواد، ساخت پل جرثقیل سقفی فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) به سفارش شرکت GH اسپانیا

کارفرما:
فولاد کاوه جنوب کیش (SKS)

تعداد
23 عدد پل جرثقیل سقفی با تناژ مختلف

کمپانی مادر :
GH (Spain)

سال اجرا :
1399