گروه صنایع شیشه و گاز شوگا

تأمین،ساخت و نصب 15 دستگاه اسکروفیدر و یک دستگاه فیدر ویبره بچ پلنت پروژه شیشه سبک فاز2 شیشه و گاز شوگا

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
  • 15 دستگاه اسکروفیدر
  • یک دستگاه فیدر ویبره بچ پلنت

پروژه :
تأمین،ساخت و نصب 15 دستگاه اسکروفیدر و یک دستگاه فیدر ویبره بچ پلنت پروژه شیشه سبک فاز2 شیشه و گاز شوگا

سال اجرا :
1399