فولاد کاوه جنوب کیش (SKS)

طراحی، تأمین مواد، ساخت، نصب و راه اندازی به صورت EPC

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
 • طراحی و ساخت (خط انتقال آهک-OMHS) نوارنقاله و سایر تجهیزات انتقال مواد به طول 1800 متر
 • طراحی و ساخت فیدرها
 • طراحی و ساخت دایورتر والوها و شوترها با لاینر هاردوکس
 • طراحی و ساخت ترانسفرکار حمل بیلت
 • طراحی و ساخت ترانسفرکار حمل پالت
 • طراحی و ساخت استندهای خط ذوب ریزی
 • طراحی و ساخت شاهین پاتیل حمل مذاب
 • طراحی و ساخت مخازن و هاپرهای ذخیره مواد
 • طراحی و ساخت استیل استراکچر و پلت فرم  به وزن تقریبی 2000 تن
 • طراحی و ساخت داکت های استیل به وزن تقریبی 200 تن و ساپورت داکت های استیل
 • طراحی، ساخت،تأمین و راه اندازی تابلوهای برق و کنترل و اتوماسیون خطوط انتقال مواد
 • نصب تجهیزات ساخته شده توسط شرکت ( Sarralle )

پروژه:
Outside Material Handling System (OMHS)

کارفرما:
فولاد کاوه جنوب کیش (SKS)

ظرفیت انتقال :
2 خط موازی به ظرفیت هر کدام 600 تن درساعت

نوع مواد:
DRI و Ferro Alloy

کمپانی مادر :
Idom & Sarralle (Spain)

سال اجرا :
1393