کارخانه ذغال سنگ طبس

احداث کارخانه ذغال سنگ طبس(صنایع ایرانیان مانا)

طراحی تکمیلی ، تهیه نقشه شاپ ، تأمین مواد ، ساخت ، سوپر وایزر نصب

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
 • سیستم انتقال مواد کارخانه ذغال سنگ طبس

پروژه:
سیستم انتقال مواد کارخانه ذغال سنگ طبس

ظرفیت :
500 هزارتن درسال

حجم قرارداد :
500 تن

سال اجرا :
1397

  شرکت روشن صنعت

  نشانی

  تهران، شهر قدس، هفت جوی، منطقه صنعتی هفت جوی، بلوار دامداران، پلاک ۱۰۰

  تلفن

  46893803-5 (21)98+

  فکس

  46892732 (21)98+

  ایمیل

  info@rowshansanaatco.com