فولاد شادگان – فولاد گسترش

طراحی و ساخت تجهیزات ذوب ریزی – شرکت فولاد گسترش

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
 • پاتیل حمل مذاب 50 تنی
 • بازوی پاتیل حمل مذاب 50 تنی
 • درب پاتیل
 • ساخت،حمل و نصب 6 عدد مخزن 15 متر مکعبی
 • ساخت،حمل و نصب 6 عدد مخزن 70 متر مکعبی

  شرکت روشن صنعت

  نشانی

  تهران، شهر قدس، هفت جوی، منطقه صنعتی هفت جوی، بلوار دامداران، پلاک ۱۰۰

  تلفن

  46893803-5 (21)98+

  فکس

  46892732 (21)98+

  ایمیل

  info@rowshansanaatco.com