پتروشیمی ایلام – نهال صنعت پاسارگاد

طراحی و ساخت سازه های فلزی پتروشیمی ایلام به وزن 280 تن – شرکت نهال صنعت پاسارگاد

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
 • ساخت سازه BRIDGE
 • ساخت سازه GRANULATOR
 • ساخت سازه BAGGING
 • ساخت سازه PIPE RACK

  شرکت روشن صنعت

  نشانی

  تهران، شهر قدس، هفت جوی، منطقه صنعتی هفت جوی، بلوار دامداران، پلاک ۱۰۰

  تلفن

  46893803-5 (21)98+

  فکس

  46892732 (21)98+

  ایمیل

  info@rowshansanaatco.com