پتروشیمی باختر – نصب نیروی ایران

تامین و ساخت  – نصب نیروی ایران

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
 • 3 عدد اسکید (ساپورت) و مخزن روغن سیستم مورد نیاز جهت روان کاری توربین به صورت یکپارچه
 • 3 عدد اسکید (ساپورت) و مخزن روغن سیستم مورد نیاز جهت روان کاری توربین به صورت مجزا

  شرکت روشن صنعت

  نشانی

  تهران، شهر قدس، هفت جوی، منطقه صنعتی هفت جوی، بلوار دامداران، پلاک ۱۰۰

  تلفن

  46893803-5 (21)98+

  فکس

  46892732 (21)98+

  ایمیل

  info@rowshansanaatco.com