واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

با توجه به اهمیت کیفیت محصولات تولید شده این شرکت، واحد کنترل کیفیت با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب کنترل کیفی فرآیند کامل کنترل کیفیت در کلیه زمینه‌ ها و مراحل مختلف بازرسی جوش – انواع تست‌ها – آزمایشات NDT را در پروژه‌ها حاکم نموده است.
کلیه مراحل ساخت بر اساس ITP و از لحظه ورود متریال ( بازرسی مدارک و MTC) و تا خروج محصول (کنترل نقشه‌های As Built و بررسی نتایج آزمون‌ها) و با هماهنگی کامل با بازرسین کارفرما تحت کنترل این واحد می‌ باشد.
کنترل دوره‌ای جوشکارها، به روز بودن استانداردها و کالیبراسیون ابزارها از فعالیت‌های دیگر این واحد می‌باشد .

ایستگاه‌های اصلی کنترل شامل فرآیندهای زیر می‌باشد :

  • کنترل کالای وارده
  • کنترل در حال ساخت
  • کنترل محصول نهایی
  • تهیه WPS جوشکاری
  • تست متالوگرافی
  • تست ابعادی و فیزیکی
    Cresta Help Chat
    Send via WhatsApp