تامین و ساخت

شرکت مهندسی روشن صنعت

تأمین و ساخت

واحد تأمین شرکت روشن صنعت با هدف جلب رضایت مشتریان و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده و در نهایت، تحویل به موقع محصول با همکاری سایر واحدهای شرکت و پیشبرد اهداف راهبردی، فعالیت گسترده ای دارد.
این کار با بهره گیری از سیستم یکپارچه طبقه بندی اقلام شرکت مهندسی روشن صنعت در راستای یکسان سازی درخواست های تأمین و همچنین به کارگیری مکانیزم مدون شناسایی و ارزیابی منابع رقابتی تأمین مواد و تجهیزات انجام می پذیرد.

موارد حوزه تأمین
  • تخصص در خرید، منبع یابی و بازار
  • خدمات تأمین کارگاهی و ملزومات ستادی
  • نظارت بر کیفیت تأمین ( تست و بازرسی )
    Cresta Help Chat
    Send via WhatsApp